Poradnik

Przedstawiamy sposoby postępowania, które powinny zostać wdrożone w przypadku śmierci. Zależą one od miejsca oraz od okoliczności, w których nastąpił zgon.

Jeżeli dana osoba zmarła w domu:

Należy poinformować lekarza z rejonu (jeżeli zgon nastąpił w ciągu dnia) lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe, jeżeli zgon nastąpił w godzinach poza pracą przychodni. Po przybyciu lekarza, pogotowia lub koronera i otrzymaniu karty zgonu należy zawiadomić zakład pogrzebowy o zgonie.

Jeśli chcą Państwo, aby w tych trudnych chwilach pomógł Państwu Zakład Pogrzebowy Hades z Łodzi – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602 24 94 94.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub w domu opieki:

Należy zgłosić się do szpitala lub domu opieki w celu podpisania odpowiednich dokumentów zajęcia stanowiska w sprawie sekcji zwłok lub możliwości odstąpienia od niej, a także w celu pobrania karty statystycznej zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej. Jeżeli to możliwe, otrzymacie Państwo odpowiednie informacje lub dokument potwierdzający zwolnienie z sekcji zwłok, jak również informację o miejscu, w którym znajduje się ciało osoby zmarłej.

Następnym krokiem jest załatwienie aktu zgonu.

Przypominamy, że firma Hades z Łodzi oferuje załatwienie za Państwa formalności związanych z aktem zgonu. Wystarczy podpisać upoważnienie, które będą mieli przy sobie pracownicy naszej firmy, którzy przyjadą po osobę zmarłą.

Można też osobiście udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego, w celu załatwienia aktu zgonu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

  • dowód osobisty osoby zmarłej i żyjącego małżonka
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza (USC wystawia bezpłatnie 2 akty zgonów – każdy kolejny jest płatny)

Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego z następującymi dokumentami:

  • akt zgonu (jeśli nie był załatwiony przez nas)
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osoby zajmującej się organizacją pogrzebu
  • legitymacja (ZUS) – odcinek świadczenia zmarłego/ej
Porady pogrzebowe
Right Menu Icon