Formalności i dokumenty

Sprawy urzędowe stanowią dla rodzin w żałobie nieraz wyzwanie ponad siły. Zakład Pogrzebowy Hades stara się pomóc wszystkim, którzy muszą zmierzyć się z dopełnieniem formalności w różnego rodzaju instytucjach czy urzędach.

Z upoważnienia naszych Klientów jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za uzyskanie koniecznych dokumentów i realizację niezbędnych procedur.

Mogą nam Państwo zlecić uzyskanie takich dokumentów, jak karty zgonów czy akty zgonów. Możemy podjąć się też załatwienia wszelkich formalności w ZUS-ie. Jeśli koszt pogrzebu okaże się niższy, niż kwota zasiłku pogrzebowego – troszczymy się o to, aby różnica została Państwu wypłacona tak szybko, jak to tylko możliwe.

Przedstawiamy kilka ważnych informacji odnośnie spraw urzędowych:

Urzędy Stanu Cywilnego w Łodzi to:

 • Łódź Bałuty ul. Zgierska 71
 • Łódź Centrum Śródmieście, Polesie, Widzew – ul. Piłsudskiego 100
 • Łódź Górna ul. Pabianicka 2

Do wdrożenia procedury organizacji pogrzebu niezbędne są następujące dokumenty:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłej osoby
 • dowód współmałżonka osoby zmarłej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi – tu należy składać wniosek o zasiłek pogrzebowy:

 • Łódź, ul. Zamenhofa 2
 • Łódź, ul. Łęczycka 70b
 • Łódź, ul. Lipiec Reymontowskich 11

Załatwianie formalności w Łodzi

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest po zmarłym emerycie, renciście lub osobie ubezpieczonej. O wypłatę zasiłku pogrzebowego ubiegać może się członek rodziny zmarłego w pierwszej linii pokrewieństwa, do wnuka włącznie.

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest zmienna i wynosi obecnie 4 000 zł.

Dokumenty potrzebne do załatwienia wypłaty zasiłku pogrzebowego:

 • akt zgonu
 • wniosek z ZUS
 • rachunek za trumnę
 • rachunek z cmentarza
 • legitymacja rencisty lub emeryta

Jeżeli zmarły pracował – na wniosku do ZUS zakład pracy musi potwierdzić zatrudnienie.

Jeżeli pogrzebem zajmuje się osoba obca, a osobie zmarłej należy się zasiłek pogrzebowy – to jest on wypłacany po przedstawieniu rachunków do wysokości zasiłku pogrzebowego. Jeżeli osoba zmarła nie była ubezpieczona to członek rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa może pochować zmarłego ze swoich świadczeń. Niezbędne jest zaświadczenie z opieki, iż ta nie pokrywa kosztów pogrzebu oraz podanie do ZUS.

Dokumenty i formalności
Right Menu Icon